— Dette er en historisk dag. Det er en seier for rettsstaten Norge. De 43 dagene i rettssalen, og dommen i dag, viser en verdig og tillitvekkende rettsprosess. Det mener KrF-leder Knut Arild Hareide.

— Vi som er politikere skal ta dommen til etterretning, og legge den bak oss. Vi skal aldri glemme den 22. juli, men nå har vi et grunnlag til å gå videre på, sier Hareide, som vil at rettspsykiatriens rolle må diskuterer nærmere, slik justisministeren har varslet i Stortinget.

- Lettelse

— Min første reaksjon er en voldsom lettelse over at dommen var enstemmig, og at den klart idømte maksimalstraff, sier Jan Bøhler, som er Arbeiderpartiets justispolitiske talsmann. Han håper det nå blir ro omkring saken, og at ofrene kan komme seg videre.

— Dommen er et godt fundament for å holde ham innesperret resten av livet. Jeg vil også legge til at dommerne i denne saken har vist stor integritet, de har ikke latt seg påvirke, men tatt sine egne beslutninger.

— Regjeringspartiene legger nå opp til et arbeid med lovendringer, der både rettspsykiaterne og begrepet tilregnelighet vil bli vurdert. Her har vi mye å lære av Sverige, mener Bøhler.

- Dyktig dommer

Venstres leder Trine Skei Grande er den av de politiske lederne som vil si minst konkret om dommen.

— Jeg synes ikke det er vår jobb å mene noe om.

— Men jeg mener det har vært en gjennomført en flott og verdig rettssak, jeg er særlig imponert over dommer Arntzens måte å lede forhandlingene på.

— Vi har vist at vi har et rettssystem som skal klare gode og vonde dager. Den 22. juli var en vond dag, og systemet vårt besto den testen.

Venstre-lederen regner med at det utover høsten blir debatt både om tilregnelighet og psykiatriens plass i rettsapparatet.