— Vi konstaterer at de får meget strenge straffer, og det er en lettelse. Retten har markert at dette er alvorlige forhold, sier Svenningen til NTB.

— Folk er også lettet over at saken nå på sett og vis er avsluttet, selv om den kan bli anket, forteller Svenningen.

— Lokalt har det vært gjort veldig mye, som konserter og minnestunder i skolen. Det har vært god oppfølging, legger han til. NTB