— De andre er det lett å overse, sier Lund, som har skrevet fagboken «Hun sitter jo bare der» (2004), og holder kurs for lærere, foreldre og unge.

Lund foretrekker begrepet «innagerende atferd» om en person som vender alle følelser innover, og ikke klarer å vise det de kan og vil. Tilstanden hemmer både læring, sosial atferd og livsutfoldelsen.

Også omgivelsene opplever ofte innagerende atferd som vanskelig. Vi blir usikre, trekker oss unna og føler oss avviste. Lunde understreker imidlertid at det er viktig å kartlegge om vedkommende selv opplever dette som et problem.

— Noen synest det er OK å være stille og forsiktig. De må få være i fred. Mens andre ungdommer sier: «Jeg skulle ønske at noen hadde sett meg, og hjulpet meg det lille steget videre».

Det er forsket svært lite på sjenanse og innagerende atferd. Lunde arbeider ved Høgskolen i Agder, og boken hennes lanseres nå i Danmark og Sverige.