Rune Sævik, NTB

Pasienten har vært lagt inn på sykehus i over én uke, men det var først mandag at prøvene ga den endelige bekreftelsen på at det var legionella-smitte.

I løpet av de siste to månedene er til sammen ni personer med tilknytning til Stavanger blitt smittet av legionella-bakterien, som hittil har vært svært sjelden i Norge.

Flere jegere — Opptil 20 personer nå involvert i jakten på smittekilden i Stavanger, opplyser smittevernoverlege i Stavanger, Max Jens Holm, til NTB.

Seks ukers leting etter en felles smittekilde har ikke gitt noe entydig svar. Holm tror fortsatt at det finnes en sentral smittekilde, siden alle tilfellene av legionærsyke har tilknytning til Stavanger - ikke til nabokommunene.

Leger, næringsmiddelspesialister og teknisk personale fra kommunen stikker nå hodene sammen, og prøver å finne nye mulige smittekilder i Stavanger.

— Vanligvis går det raskt å finne en smittekilde som er felles for flere sykdomstilfeller, men ikke denne gangen. Vi gir imidlertid ikke opp, sier Holm.

Ingen grunn til panikk Legionærsyken slår ut som en alvorlig lungebetennelse, og det er spesielt mennesker med svakt immunforsvar som er utsatt. Folk som er bekymret for om de er smittet, bes kontakte legevakten.

— Langt ifra alle som utsettes for smitten blir syke, og langt ifra alle som blir syke kommer i livsfare, poengterer smittevernoverlegen.

— De pasientene vi er urolige for, er dem som i løpet av en til tre dager blir svært dårlige med høy feber, oppkast, pustevansker og forvirring. Personer med infeksjoner, som ikke trenger innleggelse, trenger ikke være urolige, sier Holm.

I 1996 var det på landsbasis bare ett tilfelle av legionærsyken. I fjor var ti personer smittet.