Lederen i Møre og Romsdal Venstre, Ove Paulsen, beklager at Guro Fjellanger ikke vil stille opp. Han hevder at Sponheim-opposisjonen har flere kandidater de vil spørre. Men han vil ikke røpe hvem de er.

— Vi vil sikre oss at media ikke kommer i kontakt med dem før oss, sier Paulsen.

Han understreker at det ikke bare er Venstre-lederen de vil bytte ut.

— Vi ønsker andre personer enn valgkomiteen både i sentralstyret og landsstyret. Vi vil ha en helt ny ledelse i Venstre.

Motstand langs kysten

Han hevder opposisjonen befinner seg i Venstre i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Agder-fylkene Fylker som Telemark og Nord-Trøndelag skal også være involvert.

Men Ola Kjørstad som leder Sogn og Fjordane Venstre, sier han ikke er blant fylkeslederne som nå leter etter en motkandidat til Lars Sponheim. – Jeg har diskutert dette med Ove Paulsen tidligere. Jeg mener det ikke bare bør gjøres noe med ledertrioen. Det er behov for utskiftninger i resten av sentralstyret og. Men det er ikke fristende for noen å stille opp mot Sponheim.

For sterk Oslo-dominans

— Forslagene fra valgkomiteen gir en alt for sterk Oslo-dominans i ledelsen, sier Kjørstad. I et tidligere intervju med BT har Kjørstad sagt at han ikke tror noen tør utfordre Sponheim

— Betyr det at du ikke tror det har noen hensikt å foreslå andre lederkandidater?

— Jeg vil ikke si det sånn at jeg argumenterer mot dem som jobber for et skifte. Jeg synes Sponheim burde trekke seg. Hvis ikke skulle jeg gjerne hatt en sterk kandidat til å stille opp mot ham.

Heller ikke Sponheims motstandere i Hordaland er involvert i arbeidet med å finne en motkandidat.

Har renset luftet

— Vi har hatt et fylkesårsmøte der Sponheim har klarert sitt forhold til oss. Derfor er det ikke naturlig at vi i Hordaland involverer oss. Men dersom det dukker opp en motkandidat på landsmøtet er det ingen grunn til å tro at en samlet delegasjon fra Hordaland kommer til å stemme for Sponheim, sier tidligere fylkesleder i Hordaland Venstre, Atle Mildestveit.