Tirsdag ble en båt med sonarutstyr satt inn i letingen etter de savnede etter Utøya-massakren.

Onsdag formiddag melder TV 2 at sonaren har pekt ut 22 interessante punkter.

Samtidig opplyser politiet ifølge TV 2 at de har nedjustert antall savnede fra fem til én person.

Oslo politidistrikt vil ikke kommentere tallene.

De oppga tirsdag at de framover ikke vil oppgi tall på savnede, men offentliggjøre navn på bekreftet drepte daglig klokken 18

Slambunn

På punktene, som skal ligge på mellom 27 og 42 meters dyp, er det funnet objekter på sonarkartet som kan være mennesker.

Totalt sett er det mellom 50 og 70 punkter som kan være interessante, ifølge TV 2, men i første omgang er det 22 av dem som nå skal undersøkes av en miniubåt.Sonarbåten sender lavfrekvente impulser ned mot bunnen og registrerer ekko, og det vil da avtegne seg objekter på bunnen. Båten regnes som svært effektiv for å få oversikt over store områder under vann på kort tid. Samtidig søker Røde Kors med båter nært øyen.

Det er slambunn og sikt på én til fire meter, og søkearbeidet skal være vanskelig, ifølge TV 2.

Få spor

Da BT var på Utøya tirsdag ettermiddag, var det få spor etter massakren på Utøya.

Sivilforsvaret har pakket sammen og forlatt området. Politiet har flyttet hovedkvarteret til kaien der båten til Utøya ligger, mens Kripos holder til på selve øyen. Pårørendesenteret på Sundvolden Hotel er lagt ned. Hjelpemannskapene har gjort jobben sin, nå er det de som får hjelp av krisepsykologer. Pressen har reist hjem, med unntak av en liten gruppe journalister på Utvika Camping. Veisperringene er fjernet.

— Øyen er stengt. Bare Kripos får holde på der, sa politibetjent Øivind Lislerud, som holder vakt ved sperrebåndet, til BT i går.

— Også sjøen er avsperret, politiet patruljerer i et stort område rundt øyen. Og det er litt selvjustis her også. Ungdommene har jo svømt i alle retninger, og det er ingen som vil dra på båttur og finne et lik, sier Lislerud.

SONARBÅTEN: Denne spesialbåten har identifisert 22 interessante punkter.
HÅVARD BJELLAND
etterpaa_11_m413c44c3k1316b430f68km7fff.jpg
HÅVARD BJELLAND