Skolestart for seksåringer, tiårig grunnskole og ny læreplan var hovedelementene i reformen som skulle gi Norge en bedre skole. Kartleggingen av leseferdighet blant 17.000 barn i 3. klasse i fjor, viser imidlertid en nedgang over hele linjen, skriver Aftenposten.

Flere faller under en kritisk grense for leseferdighet, og det er også større variasjon i leseferdighet i klassene.

— Nå må vi undersøke om nedgangen for fjorårets tredjeklassinger var en tilfeldighet, eller om det er andre årsaker til den svekkede leseferdigheten, sier avdelingsleder Ragnar Gees Solheim ved Senter for leseforskning ved Høgskolen i Stavanger.

Han er meget overrasket over resultatene i undersøkelsen.

NTB