På tre år har Nylund skole i Stavanger fått leseresultater andre skoler kan misunne dem. Derfor kommer det skolefolk fra hele landet for å lære om Nylund-modellen.

– Jeg har satt av mandager til å ta imot besøk, rektor tar imot på torsdager. I dag kommer det 17 personer fra hele landet, smiler spesialpedagog Grethe Blomgren. Skolen er nasjonal demonstrasjonsskole.

I lesetester blant de yngste elevene oppnådde bare åtte prosent full pott i 2001. I år har over halvparten av elevene i samme årsklasse fullt hus.

En australsk modell ligger til grunn, Early Years Literacy Program. «Down Under» har man hatt stor suksess med opplegget, som er basert på fire forutsetninger:

Klasserommet er delt inn i stasjoner der elevene får aktiviteter, opplæring og veiledning som er tilpasset det nivået de er på akkurat da. Etter tolv minutter på bok— og alfabetstasjonen, i mattekroken, formingskroken, pc-stasjonen, lesekroken eller på teppet hos læreren, bytter elevene stasjon.

– Det er på teppet det foregår leseundervisning, og vi har bare fire elever om gangen der. På de andre stasjonene får elevene hjelp av hverandre, og vi bytter såpass ofte fordi det erfaringsmessig er så lenge de klarer å holde konsentrasjonen, sier Blomgren.

Foreldrene involveres sterkt i opplegget, i modellen står de for 25 prosent av suksessen.

– Vi sørger for å snakke med alle foreldrene, for å få dem til å skjønne hvor viktig det er å lese for og med ungene. En bieffekt er at det styrker kontakten med hjemmet, og det er ingen ulempe, konstaterer hun.

Nylund skole, i Østre Bydel, har ingen gitte fortrinn. 22 prosent av elevene er fremmedspråklige, Blomgren har tatt imot seksåringer som ikke kunne et eneste ord norsk da de kom til skolen.

– Denne skolen har et tverrsnitt av hele befolkningen. Og da mener jeg hele, med alle utfordringene som følger med.

Tredje element i modellen er egen, kontinuerlig opplæring av programmets lærere. Det fjerde elementet er et spesialpedagogisk program som ivaretar dem som av ulike årsaker ikke får ønsket utvikling.

– Effektiviteten av det australske programmet gjør at vi får frigjort ressurser til å ta ekstra godt vare på dem som trenger ekstra trening i starten, sier Blomgren.

Nylund skole er en koloss av et bevis på at man ikke trenger nye, moderne skolebygg for å få til fysiske løsninger som gir bedre betingelser for læring. Den høye, gamle murbygningen fra 1917 har lange korridorer og klasserom på rekke og rad. En nylig rehabilitering har gjort inntrykket lyst og lett. Likevel er rommene slik de alltid har vært, men ved å bruke møblene har man klart og dele opp i stasjoner.

Hver uke testes elevenes leseferdigheter, og de får lesebøker med seg hjem tilpasset akkurat det nivået de er på.

– Noen foreldre vil gjerne ha vanskeligere bøker, men der er vi strenge. For høyt eller for lavt nivå gir ingen utvikling, suksessen ligger i å jobbe på det nivået barnet er, sier Grethe Blomgren.

STAVANGER AFTENBLAD/BERGENS TIDENDE

MAGI: Egentlig skal Ingrid Noomi Line peke med tryllestaven for å vise Grethe Blomgren hvilket ord læreren skal lese, men når iveren tar over, er det greit å bruke en velegnet finger.Mahbooba Ghobar (til v.) og Nurhafizah Hanafiah (til h.) venter på tur. FOTO: JAN-TORE GLENJEN