Et forslag om å innlede avskjedssak mot Urianstad falt med fem mot tre stemmer.

-Et flertall på fem støtter biskopen i at Urianstad får fortsette i stillingen. Mindretallet på tre gikk inn for at vi skulle reise sak om avskjed, sier bispedømmerådets leder Ole D. Mjøs til NTB.

Endelig avgjort

Bispedømmerådet gjorde i tillegg et enstemmig vedtak om at det skal legges til rette for supplerende prestetjeneste for de av menighetens medlemmer som ikke ønsker å la seg betjene av Urianstad.

Vedtaket betyr ifølge Mjøs at saken er endelig avgjort.

-I det enstemmige vedtaket om supplerende prestetjeneste ligger det at mindretallet ikke vil anke saken inn for departementet, sier Mjøs.

Debatt

Saken om den lesbiske presten fikk stor oppmerksomhet da biskop Per Oskar Kjølaas tidligere i år sa ja til at Urianstad burde få beholde stillingen selv om hun inngikk homofilt partnerskap. Biskopen viste til at det var flertall i menighetsrådene i Målselv for at Urianstad, som for tiden er vikarprest i Indre Troms prosti, burde få gå tilbake til stillingen som kapellan i Målselv.

Kjølaas la også vekt på det arbeidsgiveransvaret bispedømmet har overfor Urianstad. -Hun har vært ansatt som menighetsprest i 13 år, og har hatt biskopens tillit, sa Kjølaas. NTB lyktes onsdag kveld ikke i å få noen kommentar fra Anniken Urianstad.

(NTB)