Kvinnen saksøkte staten etter at Utlendingsnemnda (UNE) vedtok at hun skulle sendes tilbake til Iran, til tross for at Iran har dødsstraff for homofili. I Oslo Tingrett tapte hun saken på alle punkter.

Kvinnens advokat Birgit Vinnes opplyser at de nå har bedt om at hun får bli i landet til ankespørsmålet er avgjort.

— Jeg har i dag sendt en faks til Utlendingsnemnda der jeg ber om at hun får bli i landet inntil videre. Jeg har også bedt om at omgjøringsbegjæringen kvinnen sendte inn i august 2001 blir behandlet så snart som mulig. Vinnes mener hennes klient er utsatt for en grov forskjellsbehandling.

— Det er dokumentert at min klient er lesbisk og Utlendingsdirektoratet (UDI) og UNE har ulik praktisering av det samme regelverket. Det er svært uheldig, sier Vinnes til NTB. UNE er ankeinstans for asylsøkere som har fått avslag i UDI.

(NTB)