Asylsøkeren fikk først avslag hos Utlendingsdirektoratet (UDI) og anket saken til Utlendingsnemnda. Også her fikk kvinnen avslag på søknaden.

— Det er ikke tilstrekkelig til å få opphold i Norge at du ikke kan leve akkurat slik i hjemlandet som du kan gjøre her, sier assisterende direktør Siri Johnsen i Utlendingsnemnda til NRK.

Siden første gang saken ble behandlet, har imidlertid UDI forandret sitt syn på saken.

— Vi har i den senere tid innvilget flere søknader fra homofile asylsøkere. Ut fra det vi vet nå, er det ikke utelukket at vi ville gitt denne kvinnen asyl, sier avdelingsdirektør for asylsaker Paula Tolonen i UDI.

Amnesty International Norge mener det er uakseptabelt at de to instansene har ulik fortolkning og praksis for homofile asylsøkere. Organisasjonen krever at kommunal- og regionalminister Erna Solberg (H) rydder opp i forholdene.

(NTB)