Inger Brekke:

— Jeg lurer på hva denne fastlegeordningen egentlig er godt for?

Aasen: - Hensikten er at den skal sikre flest mulig sikker legetilgang, bedre tilgjengelighet, og et sikrere forhold mellom lege og pasient. Særlig gjelder det i de større byene, der det har vært vanskelig å få tak i en fast lege.

— Jeg er veldig misfornøyd med ordningen, og mener at den først og fremst gagner legene. Det er ikke så lett å bli kvitt en lege man er misfornøyd med, for da må man gjerne reise langt for å komme til en annen. Legene må tenke litt på pasientene, og ikke bare på penger.

Rolf Holgersen:

— Jeg går to ganger i året til en spesialist for sjekk. Nå får jeg beskjed om at hver gang jeg skal til spesialisten, må jeg først få en henvisning fra fastlegen. Det fører jo til mer byråkrati og mer pengebruk for meg.

Aasen: - Regjeringen har uttalt at denne ordningen kan slå uheldig ut for en del pasientgrupper, og har varslet endringer innen kort tid. Det betyr at for en del pasientgrupper vil denne henvisningsplikten forsvinne. Du bør følge med og undersøke om det gjelder deg.

Turid Endresen:

— Jeg har hatt min faste lege ved Oasen legesenter i årevis. Der er det 6-8 leger som setter av tid hver dag slik at de kan ta imot pasienter som trenger hjelp med en gang. Jeg har vært veldig fornøyd med den ordningen. Jeg synes noen må si fra om det som er positivt også.

Aasen: - Jeg er veldig glad for å høre det. Det er mange som er fornøyde, og som føler at de har fått en god og tjenlig ordning. Jeg er selv lege, og begynte praksisen ved Oasen for 28 år siden. Det er godt å høre at det fremdeles fungerer der.

Kåre Garmann Olsen:

— Jeg er skuffet over ordningen. Jeg skulle til spesialist, men fikk beskjed om å henvende meg til fastlegen. Det er fordyrende, både når det gjelder konsultasjon og reiseutgifter. Jeg synes man burde unngått hele fastlegeordningen.

Aasen: - Grunnlaget for henvisningsplikten er at det er fastlegen som skal følge opp pasienten, og så skal det være kommunikasjon mellom fastlegen og spesialisten. Men det kan jo være tungvint for mange som går fast til spesialist, og det er grunnen til at denne ordningen blir endret.

Anonym eldre kvinne:

— Jeg er veldig imot fastlegeordningen, og ser ikke noe positivt i den. Nå må jeg få henvisning fra en fastlege jeg ikke kjenner, som jeg aldri har sett, og som holder til ute på landet, ved Lagunen. Hvorfor skal vi bruke leger med minimum syv års utdannelse til å skrive henvisninger?

Aasen: - Du må følge med på om endringene i henvisningsplikten også vil gjelde deg.

Karl Erik Stevnebø

Jeg skulle bestille time hos fastlegen min, og det tidligste jeg fikk slippe til var 4. mars. Noe må gjøres med dette, for det var jo ikke slik før fastlegeordningen trådte i kraft.

Aasen: - Jeg er helt enig i at det ikke er akseptabel ventetid. Du bør si fra om at han har for lang ventetid, og eventuelt bytte lege. Du kan bytte fastlege to ganger i året.

Bjørg Torseth

— Dette er en gave til legene, en ufortjent bonus, og en stor ulempe for pasientene. Vi vil ha den gamle ordningen tilbake. En lege med 2.000 pasienter kan ikke gjøre jobben sin.

Aasen: - Du har jo mulighet til å bytte fastlege hvis du er misfornøyd.

— Nei, for det er stadig gjennomtrekk av leger her på Lindås. Det er ingen som blir værende her, det er et velkjent problem.

Aasen: - Vi håper ordningen skal gjøre slik at legene blir mer stabile. Innbyggerne i Bergen har god anledning til å bytte lege.

— Jeg takker for Bergen, men Norge er ikke bare storbyer. Det er ganske annerledes her på Lindås. Jeg håper denne reformen vil dø ut av seg selv.

Asbjørn Tjeldflåt

— Det faste tilskuddet hver enkelt lege får, fungerer i praksis som en lønnsgaranti, og burde avskaffes. Hvis legene vil drive som selvstendig næringsdrivende, så får de drive under samme betingelse som andre grupper. Det er ingen andre som har en slik lønnsgaranti.

Aasen: - Legene hadde også tidligere avtale om et driftstilskudd. Dette er en driftsgaranti, ikke en lønnsgaranti. For mange vil dette tilskuddet utgjøre omtrent like mye som tidligere.

— Jeg reagerer også på dette med salg av pasientlister, det kan ikke oppfattes annerledes enn at ordningen har kommet fullstendig ut av kontroll. Dette bør tas opp på høyeste politiske hold. Legene kan jo som alle andre selge det de eier, men de har jo ikke eiendomsrett til pasientene.

Aasen: - Legene eier ikke pasientene. Salget omfatter alt utstyr, og i tillegg retten til å ha en pasientliste. Dessuten kan goodwill som er opparbeidet gjennom en 20-30 år gammel praksis, være verdifull. Det er noe som sikkert gjelder i mange andre bransjer også.

Gunnar Hetland

— Jeg er fastlege i Granvik, og har 940 pasienter. Jeg mener at fastlegene ikke burde fått ha flere pasienter enn 1.500. 2.500 pasienter altfor mange. Å spandere ti minutter per pasient er det jeg vil kalle en harelabb-konsultasjon. Det blir umulig å gå i dybden. Jeg vil oppfordre særlig eldre til å bestille dobbelttime hos legen, slik at man kan få en 25-30 minutter lang undersøkelse.

Aasen: - Det er veldig få som har 2.500 pasienter, og uansett må kommunen forholde seg til det antallet som er nedfelt i forskriftene. Hvis pasientene føler at legen ikke har tid til dem, er det grunn til å tro at de vil bytte lege.

Anonym

— Når man skal bruke en halv formiddag på å komme gjennom på telefon, så er det forferdelig i seg selv. I tillegg synes jeg det er merkelig at alle på legekontoret skal ha lunsjtid samtidig, slik at det ikke er mulig å få hjelp. De må da, som andre yrkesgrupper, fordele seg litt, slik at ikke alle tar lunsj samtidig. Jeg opplevde en gang at det var en som besvimte på venteværelse uten at vi fikk hjelp.

Trygve Gunnarschjå

— Hva er fordelene for pasientene? Dette fører jo bare til mer byråkrati og papirarbeid, og mindre tid for legene til å se på pasientene.

Aasen: - Fordelen er et mer kontinuerlig forhold mellom lege og pasient. Pasientene skal være trygge på at de har en allmennlege som kjenner dem, og som har oversikt over journalen, diagnosen og medisinene. Meningen er at det skal bli lettere å beholde én fast lege. Bergen har fått 25-30 flere leger etter reformen, og vi har 25.000 ledige plasser på pasientlistene.

— Jeg synes det virker som at ventetiden har blitt lengre.

Aasen: - Ja, noen kan ha opplevd det, mens andre har fått kortere ventetid.