Stortingspresident Thorbjørn Jagland : Statsminister Kjell Magne Bondevik har bedt om ordet for å gi Stortinget en meddelelse.

Meddelelse fra statsminister Kjell Magne Bondevik om regjeringens avskjedssøknad

Statsminister Kjell Magne Bondevik:

Stortingsvalget den 12. september gav et resultat med flertall for partier som ønsker en ny regjering. Jeg vil derfor i statsråd i dag kl. 13 legge fram søknad om avskjed for Samarbeidsregjeringen. Jeg vil råde Hans Majestet Kongen å henvende seg til lederen for Arbeiderpartiet, Jens Stoltenberg, da han er statsministerkandidat for den gruppering av partier som er beredt til å danne ny regjering.

Siden jeg regner med at dette er siste gang jeg står på denne talerstol, vil jeg gjerne få føye til noen få ord.

Det er 35 år siden jeg første gang, i 1970, stod på Stortingets talerstol som vararepresentant. Det er vel en del av dagens representanter som ikke engang var født da. Siden 1973 har jeg vært valgt som fast representant. Det har vært en ære å være folkevalgt, og jeg har hatt stor glede av arbeidet i storting og regjering i alle disse årene. Jeg har sett på det som en tjeneste for land og folk, og håper å ha fått være med på å utrette noe til gagn for medmennesker.

Miljøet i Stortinget er spesielt. For meg har det vært både lærerikt og en menneskelig berikelse å bli kjent med kollegaer med ulik politisk og annen bakgrunn. Jeg er takknemlig for å ha knyttet vennskapsbånd også på tvers av partigrenser. Det har vært en særlig glede å kjenne på sterke lojalitetsbånd innen den partigruppe jeg har representert, og de regjeringer jeg har fått være med i. Det gjelder ikke minst de to regjeringer jeg selv har fått lede.

Takk for de muligheter og oppgaver jeg har fått i og av Stortinget.

Jeg ønsker det nye storting og den nye regjeringen som skal tiltre, lykke til! Jeg minner om at dette arbeidet alltid må sees i perspektiv av å være en tjeneste for våre medmennesker, særlig for dem som trenger det aller mest, både innenfor og utenfor landets grenser.

Det er med takknemlighet og respekt jeg lar dette være mine siste ord fra denne talerstol.

Presidenten: Presidenten har alle med seg i en takk for de gode og viktige ord som statsministeren nå sa om Stortinget, og i en takk for det store arbeidet som Kjell Magne Bondevik har gjort for Norge i storting og i regjering.

Møtet hevet kl. 13.37.

FOTO: HÅVARD BJELLAND