1. Glatthet/overflatisk sjarm

2. Storhetsideer om egne evner og betydning

3. Behov for stimulering/lett for å kjede seg

4. Patologisk lyving

5. Bedragersk/manipulerende

6. Mangler anger eller skyldfølelse

7. Grunne affekter

8. Ufølsom/manglende empati

9. Parasittisk livsstil

10. Dårlig atferdskontroll

11. Promiskuøs seksuell atferd

12. Tidlige atferdsproblemer

13. Mangel på realistiske fremtidsplaner

14. Impulsivitet

15 Uansvarlig atferd

16. Tar ikke ansvar for egne handlinger

17. Mange kortvarige forhold

18. Ungdomskriminalitet

19. Vilkårsbrudd

20. Kriminell karriere med flere typer lovbrudd

OBS! Det er utelukkende fagfolk som kan gjøre testen, og de må benytte Hares manual når de utfører den.