— Økningen i bensin -og dieselprisen får absolutt ingen betydning for CO2-utslippene. Kjøpekraften til den norske befolkningen er så stor at bensinprisen må bli flere kroner dyrere for at det skal få konsekvenser for bilbruken, sier Arild Skedsmo som er klima -og energirådgiver WWF.

Stortinget ble i formiddag enige om et klimaforlik som blant annet innebærer at bensinen blir fem øre dyrere per liter og dieselprisen ti øre dyrere. I tillegg

Les mer om klimaforliket her

- Latterlig

Steinar Lem i Framtiden i våre hender (Fivh) er enig med Skedsmo og karakteriserer økningen som latterlig.

— Regnet i kjøpekraft i forhold til pris er Norge blant de i verden som har billigst bensin. Fem øres økning i avgiften er fullstendig latterlig, sier han.

Lem mener det er politikernes frykt for å miste velgere som gjør at de ikke tør å satse mer på tiltak som virkelig vil redusere CO2-utslippene.

Ifølge SSB vil utslippene øke både i år og neste år, blant annet som følge av manglende rensing av gasskraftverk.

- Et lite skritt i riktig retning

— Klimaforliket er et ynkelig politisk dokument. Sannheten er at vi trenger milliarder til øyeblikkelige tiltak. Stortinget burde gått inn for betydelige økninger i flytrafikkavgiften og skatteøkninger for å finansiere dette, mener Lem.

— Det som skjer nå er at de skyver tiltakene fram i tid. Politikerne bryr seg ikke om hva som skjer i 2030, legger han til.

Arild Skedsmo fra WWF ser ikke like dystert på klimaforliket, til tross for misnøyen med bensinprisene.

— Dette er et lite skritt i riktig retning. Stortinget er blant annet konkret på pengene som skal gå til fornybar energi. Dette er en forbedring i forhold til det vi har vært forespeilet tidligere, sier Skedsmo.

Frivillig rushtidsavgift

I høst gjorde SV rushtidsavgiften til valgkampsak og tapte med et brak. En meningsmåling som Bergens Tidende gjorde i august viste at 65 prosent av bergenserne var imot et slikt tiltak. Miljøorganisasjonene hadde håpet at klimaforliket ville tvinge de lokale politikerne til å innføre avgiften i norske byer, men også her ble de skuffet.

Stortinget kommer med en oppfordring til å innføre rushtidsavgift, men det ligger ikke noe krav i dette, og det blir opp til den enkelte kommune å avgjøre om de ønsker å innføre veiprising eller ikke.

-Verdiløst

WWF og Fivh mener dette er helt verdiløst.

— En oppfordring på dette er ikke nok når det gjelder rushtidsavgift. Byene går ikke inn for veiprising på eget initiativ. De må pålegges dette sier Skedsmo.

Lem mener oppfordringen er verdiløs.

— Det er rett og slett spinnvilt . Rushtidsavgift kan ikke være frivillig. Sånn er det bare, sier han.

LES OGSÅ: Erna Solberg svarte på spørsmål om klimaforliket. Les svarene her

DYRERE: Store økninger i bensinavgiftene må til for at nordmenn skal endre kjøremønsteret sitt, mener miljøbevegelsen.
Holm, Morten