Bergen: Den internasjonale rådgivningskomiteen for Verdens hukommelse gjorde vedtak om dette på sitt møte i Sør-Korea torsdag.Kulturminister Ellen Horn sier at dokumentarven i bibliotek og arkiver er en viktig del av vår felles arv og historie.— På verdensbasis reflekterer den mangfoldet av folkegrupper, språk og kulturer, sier hun. Hensikten med UNESCO-programmet Verdens hukommelse er å verne om og skape bevissthet om dokumentarven. Programmet har også som mål å gjøre denne arven tilgjengelig for et størst mulig publikum, blant annet ved hjelp av ny digital teknologi.NTB

Verden skal ikke glemme lepraens ofre