Den fungerende lensmannen i Modum er suspendert fra jobben i inntil seks måneder etter å ha blitt siktet for grov uforstand i tjenesten, skriver Bygdeposten. .

Bakgrunnen for suspensjonen er en anmeldelse i mai fra en kvinne om et forhold som skal ligge noe tilbake i tid.

Overfor VG Nett bekrefter advokat Halldis Winje i Spesialenheten for politisaker at lensmannen er siktet for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuelle tjenester. I avhør har mannen benektet å ha gjort det han er anklaget for.

Etter den første anmeldelsen i mai har ytterligere to kvinner henvendt seg til politiet og fortalt om lignende opplevelser.

– Det er tre fornærmede. Det dreier seg om enkelthendelser som spenner over flere år, sier Winje. Hun utelukker ikke at det vil komme flere anmeldelser mot mannen.

Det er gjennomført ransaking både på mannens arbeidsplass og i privatboligen hans.

Lensmannen ble pågrepet forrige mandag og satt i varetekt til tirsdag kveld på grunn av fare for bevisforspillelse.

Han har fungert som lensmann i Modum siden 2007 og skulle nå over i en annen lederstilling i Buskerud-politiet.