– Man kan godt dele dagens fødselspermisjon i tre, sier barneombud Reidar Hjermann til Dagsavisen.

Barneombudet mener fedre bør ta langt mer selvstendig ansvar for de minste barna enn de gjør i dag. Før fedrekvoten kom på plass, var det så godt som ingen fedre som tok permisjon. Nå velger nesten alle fedre å bli hjemme med poden de seks ukene han må ta ut.

– Dette handler om å endre en skjevdeling som har pågått i mange hundre år. Vi er så irrasjonelle som mennesker at forandringer ikke skjer helt av seg selv, sier Hjermann.

En annen tendens er at flere ser på fedrekvoten som en slags felles ferie med hele familien.

– Målet med en utvidet fedrekvote må være at far skal ha ansvar for den nære omsorgen, sier Hjermann.

Barneombudet mener det dessverre ikke skjer når mor og far er hjemme sammen.

– Min anbefaling til fedrene er at de faktisk skal ha hovedansvaret når de er hjemme. Det er ikke meningen at pappas permisjon utelukkende skal bli brukt som en felles ferietur, sier han.

Hva mener du? Si din mening her.