Lønnsøkningen skal komme i tillegg til de 7.500 kronene kommuneansatte allerede er sikret gjennom sentrale forhandlinger. Bakgrunnen for kravet er at lønnsutviklingen til lektorene ikke har vært like god som den de andre lærergruppene i skolen kan vise til.

– Jeg er redd for at lektorene igjen vil sakke akterut når det gjelder lønn. De langtidsutdannede har tapt lønnsoppgjørene i 2004, 2005 og 2006. Nå må vi ta oss sammen og forhindre en kompetanseflukt fra kommunesektoren, sier Akademikernes forhandlingsleder Ole Jakob Knudsen til NTB.

Han viser til at lektorene har hatt en lønnsvekst på 4,9 prosent fra 2003 til 2006, mens enkelte andre lærergrupper til sammenligning har hatt en vekst på 11,4 prosent.

Samlede krav De tre andre arbeidstakerorganisasjonene i kommuneoppgjøret, som i større grad enn Akademikerne representerer lavlønnsgrupper, står så å si samlet med sine krav. De omfatter krav om inndekning av etterslepet fra tidligere år og et rausere oppgjør enn i privat sektor, der LO og NHO ble enige om en lønnsvekst på 4,5 prosent. Mens YS vil ha lønnsløft for fagarbeidere, krever LO økt kjøpekraft for kommuneansatte. Unio fokuserer i særlig grad på sykepleiere, førskolelærere og lærere denne gang.

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, hvilket innebærer at det kun forhandles om penger. Det gjør at KS’ forhandlingsleder Per Kristian Sundnes ser lyst på muligheten for å komme til enighet.

Optimist – Jeg er styrket i håpet om å bli ferdige uten å involvere noen meklingsmann, sa Sundnes etter møtet med arbeidstakerorganisasjonene fredag. På spørsmål fra NTB om KS kan innfri alle krav, kommer svaret resolutt:

– Nei. Vi må forholde oss til rammen fra frontfagoppgjøret, og jeg vet ikke om jeg kan være raus i det hele tatt. Samtidig opplever jeg at partene har en ganske god realitetsforankring, sier Sundnes.

Lønnsforhandlingene i stat og kommune startet fredag og omfatter totalt rundt 700.000 ansatte, med samlede lønnskostnader på nærmere 300 milliarder kroner. Forhandlingene i Oslo kommune og i Navo-området, som blant annet innbefatter sykehusene, starter senere denne måneden.