— Lekser infiltrerer barns fritid. De opplever dette som et problem. Dette er en gjengs oppfatning over hele landet, sier Barneombud Reidar Hjermann.

Han kan imidlertid ikke trøste leksesliterne med at hjemmearbeid er brudd på barns rettigheter.

— Nei, lekser er vanlig ellers i verden. Det er også viktig for foreldrene å følge med i barnas utvikling. I tillegg er det bra for barn å jobbe selvstendig.

Kunnskapsforskjeller

Bekymringen er at ikke alle hjem er like godt rustet til å hjelpe elevene.

— Noen barn kommer hjem med norsklekser til foreldre som ikke snakker norsk. Andre foreldre har mer enn nok med å ta vare på seg selv. Dette bidrar til store kunnskapsforskjeller i samfunnet i dag.

Barneombudet støtter derfor leksehjelp til de som trenger dette. Kontakten mellom foreldre og skole, som er selve kronargumentet for lekser, kan gjennomføres på andre måter.

— Å tro at matteleksen er den beste måten å holde dialog med skolen på, er vel litt feil. Alt fra månedsbrev fra læreren til møter mellom skole og foreldre, kunne vært bedre, mener Hjermann.

- Mer gym og pauser

Heldagsskolen har barneombudet ennå ikke tatt endelig standpunkt til, men en ting er krystallklart:

— Timetallet kan ikke bare økes uten at innholdet endres. Det må bli mer kultur og mer fysisk aktivitet. I tillegg trenger de minste barna lengre pauser, mener barneombudet.