JAN STEDJE jan.stedje@bt.no

Bare en av åtte testede lydleker til 17. mai overholdt tillatt støygrense på 90 desibel (dBA). Lyden fra den verste leketrompeten ble målt til hele 125 desibel, som er det samme som smertegrensen, og betydelig over lydnivået på rockekonserter.

SFT gikk i tirsdag ut med advarsel mot leketrompetene på sine nettsider, etter at Aftenposten Aften hadde fått eksperter til å teste styrken i disse lydlekene som er til salgs i leketøyforretninger over hele landet.

— Gjentatte belastninger av kraftig støy kan varig svekke hørselen. Hørselskader kan ikke helbredes, bare forebygges. Og barn er en spesielt utsatt gruppe. SFT synes derfor det er beklagelig og overraskende at slike leker selges, sier seksjonssjef Anne-Grethe Kolstad i SFT.

Det er vanlig at barn blåser tett inn til ørene til hverandre. Og målingene av de åtte mest solgte lydlekene til årets 17. mai, alle importert uten kontroll av lydstyrken, viser altså dramatisk høye lydverdier.

Dagen før dagen kommer SFT med en advarsel til foreldre: - Hele sju av de åtte mest solgte trompetene har lydnivåer over tillatt grense.

Over helgen vil SFT ifølge seksjonssjef Anne-Grethe Kolstad ta saken opp med importørene av 17. mai-trompetene. Høyst sannsynlig må de trekkes tilbake fra butikkene.

FARLIG LEKETØY: Denne 17-mai-trompetens lydnivå er målt til 125 desibel, dette ligger godt over lydnivået ved pop- og rockekonseter. (Foto: Scanpix)