— Pårørande hadde ikkje hatt kontakt med ho sidan laurdag. Ho vart såleis meldt sakna frå bustaden sin i går, seier Norvald Ylvisåker, konstituert lensmann i Sogndal.

Tysdag kveld sat politiet i Sogndal i gang ein leiteaksjon etter kvinna i midten av 20-åra, utan funn. Onsdag morgon vart denne teken opp att.

Leitinga er konsentrert rundt Årøyområdet i Sogndal, retning Hafslo. Redningshundar, hjelpekorps og frivillige bidreg.

Ifølgje NRK vart det leita ved hjelp av båt på vatnet i området. Det vart også leita langs land, oppover fjellsidene og ved gardar.

Politiet står førebels utan spor om rørslene til kvinna.

— Diverre har me ikkje noko utgangspunkt, men me innhentar opplysingar frå familie og krinsen kring ho om kor ho kan vera. Me har definert eit område me konsentrerer oss om, og det kan henda me utvidar leiteområdet etter kvart, seier han.

Kvinna er ikkje student, men tilhøyrande i distriktet. Politiet har ikkje haldepunkt for at det har skjedd noko kriminelt.