Dermed bestemte rektorene ved Eivindvik, Dalsøyra og Byrknes skoler å avlyse turen i siste liten, skriver Aftenposten Interaktiv.

Rektor Einar Thune ved Eivindvik skole forteller at skolene hadde fått en detaljert, muntlig instruks av fylkeslegen i Hordaland for hvordan hjemkomsten måtte gjennomføres hvis elevene hadde reist. Rutinene viste seg imidlertid å bli for kompliserte for skolene å kontrollere, og rek-torene valgte derfor å avlyse turen.