OLAV GARVIK

Leif Lund representerte Hordaland Arbeiderparti på Stortinget siden 1993. Første perioden møtte han fast for Grete Knudsen, som satt i regjeringen. Han var den første tiden medlem av kommunalkomiteen, men etter valget i 2001 var han medlem av forsvarskomiteen og førte bl.a. en iherdig kamp for at dokken på Haakonsvern skulle rustes opp.

Leif Lund var en av de siste arbeiderne på Stortinget. Som møllearbeider hadde han mange år bak seg på Storemøllen i Sandviken og deretter på Vaksdal Mølle før han ble heldagspolitiker.

Han var også innom Bergen bystyre før han ble stortingsrepresentant.

EU-motstander

Mens andre skiftet standpunkt i EU-saken, holdt Leif Lund til sin siste dag fast på motstanden mot norsk medlemskap. Han var overbevist om at det ville bli til skade for det norske samfunn om vi tok steget inn i EU som fullverdig medlem.

Leif Lund var en praktisk og jordnær politiker som først og fremst arbeidet for å løse landsdelens problemer. Han tok ikke ordet i utide, men likte heller å lytte og lære. Han var beskjeden av natur, liketil og vennlig mot alle.

I Stortinget og i hele det politiske miljø vil han bli savnet som den trivelige og godslige kjuagutten fra Bergen som alltid var i godt humør.

På beundringsverdig måte bar han den alvorlige sykdommen i mange år. Etter flere tunge nedturer greide han å reise seg igjen og ta fatt på nye politiske oppgaver. Men denne gangen måtte han gi tapt.

Rita Tveiten fra Osterøy har i lengre tid møtt fast for Leif Lund på Stortinget, og fortsetter nå ut denne perioden.

ARKIVFOTO: SCANPIX