– Vi ser enheter av selvutnevnte konflikthåndterere som blir bedt om å være med og løse konflikter på vegne av andre. Det er skremmende å se hvordan ungdom ned i tolvårsalderen griper inn, sier politioverbetjent Jan Haugdal ved politiets Team Forebyggende i Trondheim Politidistrikt til Adresseavisen.

Haugdal mener det er litt for drøyt å kalle aktiviteten torpedovirksomhet, men ser en parallell til organisert kriminalitet og torpedovirksomhet.

– Konfliktadopsjon involverer langt flere personer enn de som i utgangspunktet er delaktige. Så om noen gjør et forsøk på å stanse konflikten, er det vanskelig å vite hvem som er innblandet og ikke, sier Haugdal.

Politiet har nå kartlagt et fåtall personer rundt om i byen som driver med konfliktadopsjon. De frykter at fenomenet kan være en forløper til gjengdannelser i Trondheim.

– Hvis det viser seg at ungdom får status og anerkjennelse i miljøet ved å drive med dette, så kan vi få en utvikling i retning av gjengdannelser, sier han.