Forsøkte en norsk frilansjournalist virkelig å få en leiemorder i Angola til å drepe tre av Norsk Folkehjelps ansatte i landet?

Eller var påstanden om dette, og Norsk Folkehjelps politianmeldelse av den 36 år gamle Pål Refsdal hevn for at han anklaget organisasjonens ansatte for seksuelt misbruk av barn?

Anmeldt Tirsdag startet saken Refsdal har anlagt mot Norsk Folkehjelp og fire tidligere og nåværende ansatte. Han krever renvasking og inntil 500.000 kroner i oppreisning.

Bakgrunnen for saken er Norsk Folkehjelps politianmeldelse av Refsdal våren 1997, der han anklages for å ha tilbudt en angolaner 25.000 dollar for å drepe tre av organisasjonens ansatte i Angola. Refsdals angivelige motiv skal ha vært ønske om hevn, fordi han ikke fikk forlenget sin kontrakt med Norsk Folkehjelp. Ifølge organisasjonen reagerte Refsdal på dette ved å spre grunnløse anklager om seksuelt misbruk av barn mot flere av organisasjonens ansatte.

Forkledd som ulv Historiene Oslo byrett fikk høre fra det norske bistandsmiljøet i Angola tirsdag var både utrolige og intrikate. Saksøker ble blant annet anklaget for å ha drevet snikfotografering av ansatte i Norsk Folkehjelp under et karneval i Luanda, iført ulveforkledning.

Byretten skal imidlertid verken ta stilling til påstander om seksuelt misbruk av barn eller forsøkte på å hyre en leiemorder. Retten skal avgjøre om ordlyden i Norsk Folkehjelps interne notater, i anmeldelsen til norsk politi samt i orienteringen til den norske ambassaden i Luanda og Utenriksdepartementet i Oslo, var injurierende.

–Denne saken dreier seg om underliggende gnisninger og intriger, som kulminerer i en åpenbart sjikanøs politianmeldelse, sa Refsdals prosessfullmektig, advokat Per Danielsen, i sin innledning tirsdag.

Drapsdømt hovedkilde Mannen Refsdal ifølge anmeldelsen skal ha forsøkt å hyre som leiemorder, Fernando Antonio Soares, er selv ikke på plass under saken. Danielsen tegnet et bilde av Soares som kriminelt belastet, og opplyste at han har sonet en dom i hjemlandet for å ha drept sin egen kone.

–Refsdal var ikke engang i Angola på det tidspunkt han angivelig skal ha forsøkt å hyre Soares. Dette smaker av at det var skadehensikt ute og gikk, og at man ønsket å få ram på Pål Refsdal, sa Danielsen.

Navnga mistenkte Danielsen gjentok Refsdals påstand om at flere av Norsk Folkehjelps ansatte i Angola skal ha begått seksuelle overgrep mot barn, og navnga en tidligere stedlig representant som "en av dem som er mistenkt for disse overgrepene".

Norsk Folkehjelps prosessfullmektig, høyesterettsadvokat Arne Meltvedt, tok sterkt avstand fra de "ytterst belastende anklager", og avviste samtidig bestemt at politianmeldelsen av Refsdal var utslag av et ønske om hevn.

Meltveit medga at politianmeldelsen "burde ha vært annerledes formulert", men berømmet de saksøkte for å ha opptrådt på "en ansvarlig og rettmessig måte" da de viderebrakte opplysningene fra Soares. Han minnet retten om den lovløshet som hersker i det krigsherjede landet.

–Man visste hvilke risikofylte liv Norsk Folkehjelps ansatte hadde i Angola, og måtte reagere, sa Meltveit. Han understreket videre at Norsk Folkehjelp ikke vil forsøke å føre sannhetsbevis for at Refsdal faktisk hyret Soares for å drepe tre mennesker, og mente at dette er saken uvedkommende.

–Det vesentlige er at de saksøkte ikke kan stilles til ansvar for å viderebringe de opplysninger man fikk, sa Meltveit.

FAKTA om Pål Refsdal * Den norske frilansjournalisten Pål Refsdal, som har saksøkt Norsk Folkehjelp for ærekrenkelser, har vært i medias søkelys en rekke ganger siden 1980-tallet.

  • I 1985 fulgte Refsdal mujahedin-geriljaen i Afghanistan og deltok i flere angrep mot sovjetiske styrker.
  • Året etter fulgte Refsdal en gruppe tamilske separatister som forsøkte å ta seg fra India til Sri Lanka i båt. Utenfor kysten av Sri Lanka ble båten beskutt av et marinefartøy. Refsdal hoppet over bord, og ble reddet først halvannen time senere av et indisk fiskefartøy.
  • Refsdal fulgte på 1980-tallet også flere geriljagrupper i Mellom-Amerika, og ble av ukebladet Vi Menn omtalt som "Norges tøffeste krigsreporter".
  • Etter et mellomspill som hjelpearbeider for Norsk Folkehjelp og Redd Barna, og presse— og informasjonsoffiser for den norske FN-bataljonen i Bosnia, dro Refsdal til Kosovo der han samarbeidet tett med den kosovoalbanske UCK-geriljaen.
  • I juni 1998 ble Refsdal såret under et jugoslavisk angrep. Først etter tre måneder på geriljaens primitive feltsykehus, forlot han provinsen. Noen måneder senere vendte han tilbake.

NTB