Fredag ettermiddag skulle Kystvakta foreta en rutinemessig inspeksjon av et dansk fiskefartøy 70 nautiske mil vest av Haugesund. Under overføring av fiskeriinspektøren røk leideren og mannen var nær ved å havne mellom fartøyet og bordingsbåten.

Sist lørdag ble en annen inspektør hengende etter armene på samme måten under bording av et skotsk fartøy. Også det var under et rent rutineoppdrag. Denne hendelsen skjedde 90 nautiske mil vest av Bergen.

Den siste episoden utenfor Haugesund har ført til at Kystvakta anmelder skipperen til politiet samtidig som fartøyet blir innbrakt til Haugesund havn.

I en melding fra Kystvakta blir det understreket at inspektørene må kunne stole på leiderne som henges ut når et fartøy skal entres i åpen sjø. Når de ryker under vekta av inspektøren, holder ikke leideren godkjent standard.