Så langt i år har over 200.000 nordmenn kontaktet Brønnøysundregistrene for å reservere seg mot ulike typer markedsføring, reklame og salgsfremstøt. Ordningen er helt ny, og trådte i kraft ved nyttår.

200.000 nordmenn

Det er slett ikke vanskelig å gjøre det. Noen tastetrykk på internett er alt som trengs for å stoppe telefonselgere og adressert reklame i posten. Det er til og med mulig å reservere seg mot å bli oppringt av representanter for humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner som med fløyelsmyk stemme og tjomslig tone prøver å få deg til å åpne lommeboken.

Av de 200.000 som har latt seg registrere i reservasjonsregisteret sier så godt som hundre prosent nei takk til «gode» tilbud via telefonen fra kraftselskaper, telefirmaer eller økonomiske rådgivere. 82 prosent av dem sier også nei til telefonhenvendelser fra organisasjoner som Røde Kors, Redningsselskapet og Frelsesarmeen. 67 prosent sier nei til reklame i posten.

Forventet større pågang

Reservasjonsregisteret ble opprettet 1. januar i år som en følge av bestemmelser i den nye personopplysningsloven. Siden den datoen har henvendelsene strømmet inn.

— Vi har mellom 3000 og 5000 registreringer i uken, men hadde forventet mer, sier avdelingsdirektør Geir Ebbesen til Bergens Tidende.

Han tror imidlertid at antall personer som vil reservere seg mot reklame vil øke etter hvert. Virkning etter tre måneder

— En Telenor-base inneholder navn på ca. 400.000 nordmenn som ville reservere seg mot telefonselgere. Etter hvert vil nok flere av disse komme over til oss. Det er i Brønnøysund det offisielle registeret er, og det er en fordel å gå over til oss. Men folk må ta initiativ selv, sier Ebbesen.

Folk som driver direkte markedsføring har plikt til å samkjøre navn- og adresselistene sine med reservasjonsregisteret i Brønnøysund. Reservasjonene folk legger inn får virkning senest tre måneder etter registrering.

I tillegg til internett, er det mulig å registrere reservasjonen sin via telefon og brev. Folk som reserverer seg mot adressert reklame vil fortsatt kunne motta direkte adressert reklame fra forretninger de har et løpende kundeforhold til.