Franchisetakerner lei av å betale for utvendig vedlikehold og høye forsikringsbeløp.

Til sammen har alle de 59 franchisetakerne i Norge gått til søksmål mot McDonald’s, ifølge dn.no. Ifølge avisa blir McDonald’s møtt med krav om flere titall millioner kroner.

Franchisetakerne har i lengre tid vært i konflikt med ledelsen, fordi de ikke ønsker å betale for utvendig vedlikehold og høye forsikringsbeløp på bygningsmassen. De mener at det ikke er hjemmel for dette i franchiseavtalen de har skrevet under på.

– Jeg vil ikke kommentere stevningen, sier McDonald s advokat, Christoffer Aasland i Advokatfirma Ræder til DN.