Det mener forfatter og snart trebarnsfar Knut Kristiansen. Og flere med ham. Journalist og BT-spaltist Per Asbjørn Risnes jr. kom nettopp med «Verdens beste pappa» — en bok med tips om hvordan far selv kan ta grep og bli ekspert på hjemmebane.

Og i går tok en gruppe fedre initiativ til et seminar hos Likestillingsombudet i Oslo. Gruppen ønsker å fjerne hele samværsbegrepet fra barneloven, slik at samvær annenhver helg ikke lenger blir normgivende. De vil at far skal få større del av fødselspermisjonen, for eksempel tre måneder som på Island, og de snakker om foreldrelikeverd som utgangspunkt for et likestilt samfunn.

Kvinner må gi mer

Så langt har pappakvoten i svangerskapspermisjonen vært det mest vellykkede tiltak for foreldrelikeverd, mener Knut Kristiansen.

— Men det er fortsatt et stort vakuum i forhold til å gi fedre mer rom. Jo flere slike ordninger, jo flere fedre på banen. Samtidig er det fremdeles slik at mange kvinner oppfatter svangerskapspermisjonen som sin, og ikke vil at fedrene skal ta mer enn fire uker. Jeg leste i Dagbladet i dag om fedrene som jobber så mye overtid. Det er nesten alltid slik at fedrene fremstilles som slemme, mens kvinner er snille, og det er vi såkalte moderne menn ganske leie av, sier Kristiansen.

Snart venter han sitt tredje barn. Han skal selv ikke ta pappaperm, men «gir» sin kone Martha Gravelsæter hele svangerskapspermisjonen fordi han som forfatter likevel er hjemme.

— Da vi først begynte å snakke om å dele permisjonen, kjente jeg at jeg ble ganske egoistisk og helst ville ha hele selv. Men det går en viss grense for hvor lenge mor kan kreve å være hjemme. Hadde man snudd disse tingene på hodet, hadde nok kvinnene reagert, mener Martha Gravelsæter, som selv er lege.

Manusforfatter

På stuegulvet leker Severin (11) og Torjus (5) med sin nye borg - for tiden det mest populære objektet i stuen på Paradis. Severin bor dels hos pappa Knut i Bergen og dels hos sin mor i Kristiansand. Selv uttrykker han det slik: - Æ går på skole i Kristiansand.

Knut Kristiansen er manusforfatteren bak «Tyven, tyven», en film om en far som kidnapper sin egen datter.

— Manuset har ingen rot i virkeligheten, men ble skrevet for alle dem som ikke blir hørt og som føler seg krenket som foreldre. Men med det manuset skrev jeg meg ut av denne problematikken, forteller Kristiansen, som inntil for tre år siden var aktiv i Foreningen 2 Foreldre.

Mer omsorg, færre brudd

Per Asbjørn Risnes' bidrag til farsrolletemaet er langt mer humoristisk, selv om utgangspunktet er seriøst nok.

— Fedre bør ta mer del i omsorgen av barna fordi det er bra for dem selv og for barna, ikke fordi de skal avlaste kvinnen. En svensk undersøkelse viser at forhold der fedre tar en stor del av omsorgen har 30 prosent mindre sjanse for å oppløses, forteller Risnes.

I «Verdens beste pappa - Hakkespettbok for førstegangsfedre» gir han små tips for å gjøre far stor, minst like stor som mor på hjemmebane.

— Likeverd handler om ha lik definisjonsrett over hva som er bra for barnet. Fedre må både ta initiativ og de må få lov til å gjøre ting på sin måte. Det handler om at menn føler like mye eiendomsrett til å være foreldre.

Forfatteren av «Verdens beste pappa» har selv en datter på 11/2. Som frilansjournalist har heller ikke han tatt formell pappapermisjon. Men han har fått mange tilbakemeldinger fra fedre som har gjort det og som har elsket det. Særlig de som har vært hjemme tre-fire måneder. For da fikk de virkelig vist at de greide det. Dessuten oppdaget de at det gjorde godt å komme vekk fra jobben og gjøre noe helt annet en periode.

Blir reserve

— Hvis far jobber 8 til 17, kommer han aldri ordentlig på banen hjemme. Han blir en reserve, dermed trekker han seg unna og jobber kanskje enda mer, slik artikkelen i Dagbladet antyder. Her kan man ikke bare skylde på damene, mener Risnes og legger til:

— Nesten alle har et ideal om at de skal være likestilte, men i praksis blir det ikke slik. Vi organiserer oss tradisjonelt, uansett hvor radikale og urbane vi måtte være. Dette handler nok om at mange menn mangler forbilder. Deres fedre deltok neppe i den daglige omsorgen hjemme. Men det hjelper veldig at kjendisfedre står frem. Når Becham dropper treningen på grunn av barna eller når Ari Behn sier han tenker mer på datteren enn på kritikken i Sverige, har det en enorm effekt.

FAR OG FORFATTER: Knut Kristiansen er far til Severin (11) og Torjus (5) og venter snart sitt tredje barn. Kristiansen var manusforfatter til filmen «Tyven, tyven», om en far som kidnapper sin datter. Nå jobber han med et nytt manus om et helt annet tema og skal ikke ha pappapermisjon, fordi han likevel er hjemme. Men han mener pappaperm så langt er det mest vellykkede tiltak for økt foreldrelikeverd.<p/>FOTO: EIRIK BREKKE