Blir du spurt om å vise legitimasjon når du avgir stemme ved høstens valg, og ikke har dette med, vil du ikke få stemme. Det gjelder enten du skal forhåndsstemme eller stemme 10. september.

– Det er derfor viktig at velgere som ikke har legitimasjon, skaffer seg dette, opplyser Kommunal— og regionaldepartementet.

Andre viktige endringer i valgloven som Stortinget nå har vedtatt, er at velgerne på valgdagen må stemme i den kommunen de er manntallsført, det vil si den kommunen de var registrert i folkeregisteret som bosatt per 30. juni 2007.