Fire personer i Fredrikstad og Sarpsborg ble påvist smittet av legionellabakterien i juni, og den ene av dem døde 10. juli.

Mandag kveld varslet Folkehelseinstituttet om mulig utbrudd av sykdommen i Østfold, etter at ytterligere en pasient som fikk påvist smitten døde fredag.

Mer sikre på sammenheng

«Mye tyder nå på et utbrudd av legionellasykdom i Sarpsborg— og Fredrikstad-området. Det avventes svar på flere prøver som trolig vil foreligge i slutten av uka.», skriver Folkehelseinstituttet på sin hjemmeside.

– Tidligere har vi fastslått at to av dem som ble smittet i juli, ble smittet av samme bakteriestamme. Men nå er vi mer sikre på at også de andre enkelttilfellene i Sarpsborg og Fredrikstad stammer fra en felles smittekilde, sier smittevernlege Terje Lamberg i Fredrikstad kommune til NTB.

I slutten av juni framkom det spor av en type legionellabakterie i to av de tre sprøyteanleggene ved Borregaard industrier i Sarpsborg. Bedriften stanset da anleggene og desinfiserte dem.

– Det er tatt prøver, men det er for tidlig å si om dette er kilden, sier Lamberg til NTB.

Desinfiserer alt

Kvinnen som ble påvist legionellasmitte fredag, var en 81-årig kvinne fra Sarpsborg. Hun døde samme kveld.

– Vi fortsetter nå arbeidet med å sjekke alle mulige smittekilder: offentlige bad, kjøle- og air-conditionanlegg og lignende. Alle desinfiseres etter vi har sjekket dem, sier Lamberg.

Østfold hadde også et stort legionellautbrudd i 2005. I midten av juli ble det også meldt om to tilfeller av legionellasmitte i Nedre Eiker i Buskerud, etter at personene hadde oppholdt seg i utlandet. Et tjuetall tilfeller av legionella er meldt i Norge i år.

NYTT UTBRUDD? Mandag kveld varslet Folkehelseinstituttet om et mulig utbrudd av legionella i Østfold. Her fra utbruddet i Østfold i 2005. AKRIVFOTO: SCANPIX