EIRIK DAMSGAARD Eirik.damsgaard@bt.noI ulykken døde den 31 år gamle servicemannen Rune Grønningen momentant under et kranløft.

— Det er avdekket mange konkrete brudd på sikkerhetsregler under den aktuelle løfteoperasjonen, erkjenner Tore Torvund, konserndirektør i Norsk Hydro, med ansvar for olje- og energivirksomheten.

På en pressekonferanse i Bergen torsdag presenterte konsernet en liste med strakstiltak. Etter pålegg fra Oljedirektoratet, har Norsk Hydro valgt å sette av 50 ansatte til syv ulike arbeidsgrupper.

De skal jobbe med fokus på økt sikkerhet.

Enig i kritikken Oljedirektoratet (OD) har i en rapport rettet knusende kritikk mot Norsk Hydro. Myndighetene avslørte en rekke brudd på forskrifter og prosedyrer, en ukultur der slett sikkerhet under farlige løft ble akseptert, og uklare ansvarsforhold for arbeid på rørdekket på Oseberg Øst.

Sikkerhetsdirektør Magne Ognedal i Oljedirektoratet uttalte til Bergens Tidende at det mest alvorlige var «en kultur der prosedyrene ikke er blitt etterlevd».

En ydmyk Norsk Hydro-ledelse innrømmet at kritikken langt på vei er berettiget.

— Observasjonene som er gjort på plattformen stiller vi oss bak. Det er en alvorlig kritikk, og den er til en viss grad berettiget, sier Torvund til Bergens Tidendes nettutgave.

Konserndirektøren innrømmer at det er avdekket dårlige holdninger til sikkerhet, men avviser at Norsk Hydro har en dårlig sikkerhetskultur.

— Det er avdekket at vi ikke har fulgt våre regler. Da har vi ikke gode nok holdninger. Jeg vil ikke bruke ordet «kultur».

- Oseberg Øst ikke spesiell Arbeidet til de syv arbeidsgruppene skal legges frem for OD 15. juni, med en plan for gjennomføring av nye tiltak.

Divisjonsdirektør i Norsk Hydro Utforskning og Produksjon (U&P) Lars Bjerke, sier at sikkerheten ved alle Norsk Hydros tolv plattformer skal gjennomgås.

— Oseberg Øst har vært en trygg plattform. Det er ingen grunn til å tro at det var noe spesielt ved den, sier han.

Ulykkesdagen var servicemannen Rune Grønningen med og flyttet en stabel produksjonsrør. Rørene fikk sleng, og da kranføreren skulle sette dem ned, traff lasten 31-åringen over hodet, nakke og skuldre. Grønningen stod i en blindsone for kranføreren.

Norsk Hydro erkjenner at det ikke ble brukt påbudt flaggmann, og at det ikke var avholdt sikkerhetsmøte, noe reglene krever.

Norsk Hydro er landets nest største operatør på norsk sokkel, med tolv plattformer og 1000 off shore-ansatte.

"Hull i sikkerheten"