Navarsete har tidligere i høst sagt at hun vurderer å stanse denne prosessen, og varsler nå at hun vil legge fram forslag om det for Stortinget. Hun mener Postens monopol på brevpost er med på å finansiere ulønnsomme posttjenester over hele landet.

Stortinget har vedtatt å avvikle Postens enerett som følge av et EU-direktiv. EU-kommisjonens forslag er å avvikle brevmonopolet innen utgangen av 2009, men ifølge Samferdselsdepartementet er det uvisst om dette blir vedtatt. Noen få land har allerede liberalisert postmarkedet, mens andre har planer om det.

— Vi vil nå råde Stortinget til å avvente utviklingen i EU og i de landene som går foran med å avvikle eneretten før vi vurderer saken på nytt i Norge, sier Navarsete.