— Den kampen må vi ta i Stortinget, sier Venstres nestleder Terje Breivik til BT. Han har selv vært med å fremforhandle den politiske samarbeidsavtalen mellom Venstre, KrF, Høyre og Frp.

  • Her er hele avtalen Spørsmålet om størrelsen på norske bistandsmidler har vært et av hyppigst nevnte konfliktområdene i forhandlingene mellom sentrum og høyresiden. Mens de fleste andre politikkområder som asyl- og flyktningepolitikk, miljøpolitikk og samferdselspolitikk er nevnt i avtalen, glimrer bistand med sitt fravær.

— Avtalen er ikke uttømmende. Dette blir en viktig sak å sikre for Venstre gjennom Stortings- og budsjettarbeidet, sier Breivik.

Dyr liste

I samarbeidsavtalen er det imidlertid listet opp en lang rekke områder som vil gjøre betydelige innhugg på statsbudsjettet:

  • Det er lagt opp til skattelettelser både på lønn og formue, samt kutt i arveavgiften.
  • Pensjonen vil øke for gifte og samboende pensjonister, også det et kostbart tiltak.
  • Handlingsregelen skal ligge fast. Økt bruk av oljepenger skal kun skje til investeringer i kunnskap, infrastruktur og såkalte «vekstfremmende skattelettelser».
  • Det blir fortsatt bompenger, men Frp har fått inn en passus om at nye prosjekter skal ha lavere bompengeandel samtidig som veibyggingen skal økes i forhold til gjeldende NTP.

Alt dette vil koste milliarder, men det er ikke nevnt hvordan dette skal salderes i budsjettet.

Fikk ikke til

Fylkesleder i Hordaland KrF, Pål Kårbø, nevner nettopp bistandspolitikken som et av de områdene hvor KrF ikke fikk nok gjennomslag til å rettferdiggjøre regjeringssamarbeid.

ORIENTERTE: Venstre-leder Trine Skei Grande, KrF-leder Knut Arild Hareide, Høyre-leder Erna Solberg og Frp-leder Siv Jensen under pressekonferansen med de borgerlige partiene i Vandrehallen på Stortinget mandag kveld.
NTB SCANPIX

Mandag ettermiddag gikk han ut med en klar oppfordring til partilederen sin om å gå i regjering. Kårbø er likevel fornøyd med kontrabeskjeden.— Her er det gjennomslag for mange viktige saker, samtidig som vi ikke må låse oss til de eventuelle nedsidene ved et regjeringssamarbeid med Høyre og Frp.

Jubler over jentebistand

I samarbeidsavtalen står det følgende å lese om fattigdom:

Samarbeidspartiene bygger sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Samarbeidspartiene vil jobbe for å løfte mennesker ut av fattigdom, både i Norge og i fattige land. Samarbeidspartiene vil prioritere jenters utdanning i fattige land. Barn som vokser opp i fattige familier i Norge skal gis mer likeverdige muligheter.

Plan Norge er glade for punktet om jentes utdanning.

— Det er 66 millioner jenter som ikke får gå på skole verden over. Å investere i jenters utdanning er nøkkelen til utvikling. Fattige land trenger sårt de viktige ressursene jenter og unge kvinner sitter på, og vi er svært glade for at den nye regjeringen allerede fra starten av markerer tydelig at dette blir et satsingsområdet i årene framover, sier Jørn Johansen, fungerende generalsekretær i Plan Norge.

Måtte forsvare

Kårbø i KrF sier partiet nå slipper å sitte i dag-til-dag-samarbeidet i en firepartiregjering hvor det politiske spriket er stort. I tillegg til manglende gjennomslag på bistandspolitikken nevner han asyl- og flyktningepolitikken, samt kommunalpolitikken.

— Heller ikke der har vi fått gode nok erkjennelser fra Høyre.

Kårbø nevner ekstra satsing på samferdsel, utover det dagens regjering har nevnt i Nasjonal transportplan, som en viktig seier. Samtidig har Frp fått gjennomslag for redusert bompengeandel.

- Det skal satses mer på samferdsel, samtidig som man senker bompengene. Er ikke det et paradoks?

— Ja, det er jo en av de tingene som regjeringen må levere i hverdagen fremover.

Fylkeslederen sier den endelige avgjørelsen for hvorvidt KrF skulle inn i regjering ble avgjort søndag kveld.

— Hadde KrF gått inn for å gå i regjering måtte man nok tatt en timeout etter møtene, erkjenner Kårbø.

FRODE BJERKESTRAND: Land of fjords and feite lommebøker

Imot asylregler

Også Breivik i Venstre nevner asylpolitikk som et av områdene hvor avstandene var for store. Breivik satt selv i forhandlingene, og peker spesielt på nye regelen om at man må være 24 år gammel for å kunne få familieetablering.

— Den regelen er vi imot. Men samtidig har vi fått gjennomslag for at regelen skal rammes inn med et liberalt skjønn. Når det gjelder reell familiegjenforening skal ikke 24-årsregelen brukes. Og vi har tatt vare på asylinstituttet som sådan.

Han mener likevel at det ikke er enkeltsaker, men totalsummen, som gjør at Venstre ikke går inn i regjering.

— Vi vurderer det slik at vi har fått gjennomslag for de viktigste sakene vi gikk til valg på. Samtidig får vi armslag til å jobbe konstruktivt i Stortinget. Og den jobben starter umiddelbart.

Diskuter saken under: