• Soldatene får «metallfeber»
  • Syke av kobber og sinkEn rekke soldater som har brukt riflen og den nye blyfrie miljøammunisjonen Forsvaret har kjøpt inn, har rapportert om ubehag etter skyteøvelser. Symptomene har vært irriterte luftveier, hoste, feber, kaldsvetting, hodepine, kvalme og leddsmerter.

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) fikk i oppdrag å finne årsaken. Forklaringen er høye konsentrasjoner av kobber og sink i avgassene som oppstår under avfyringen av det nye standardgeværet HK416. Dette kan føre til såkalt «metallfeber», som ligner sterke influensaliknende symptomer.

Ikke varige plager

Ubehaget har ikke vært langvarig. Det er foretatt tester av personell som har vært utsatt for plagene. Resultatene av disse viser at blyeksponeringen ikke er på et varig helseskadelig nivå.

FFI har foretatt prøveskyting med ulike typer ammunisjon. Det har vist seg at geværpipen Forsvaret har valgt på riflene, forsterker virkningen av avgassene.

Forskningsinstituttet har brukt ulike typer ammunisjon under prøveskytingen. Den blyfrie og antatt mest miljøvennlige ammunisjonen avga størst mengder kobber og sink. Det samsvarer med plagene soldatene har slitt med etter å ha brukt det nye våpenet.

Raske tiltak

FFI mener Forsvaret raskt må iverksette tiltak som reduserer skadevirkningene. Ett av dem er å redusere skytefrekvensen, dersom det er mulig. Videre mener instituttet at avstanden mellom skytterne må økes, og at soldater og befal må bevisstgjøres på å unngå å puste inn kruttrøyk.

– Tiltakene er allerede iverksatt og synes å være effektive. Dessuten er rapporteringsplikten skjerpet ved mistanke om helseplager som kan være utløst etter skyting. Alt personell som kan være utsatt for skadelige konsentrasjoner av kruttgass, skal fremstilles for legesjekk så raskt som praktisk mulig, sier major Christian Øverli ved kommunikasjonsenheten i Forsvarsdepartementet.

Brukes i Afghanistan

Den nye automatriflen brukes av de norske styrkene i Afghanistan.

– Det er ikke lagt spesifikke operative begrensninger på bruken av HK416 og blyfri ammunisjon der. De samme tiltakene som i Norge gjelder, sier Øverli.

FORSVARET