Eurosleep på Voss mister kontrakten med Helse Bergen og blir nedlagt fra nyttår, melder NRK Hordaland.

Den private snorkeklinikken på Voss har i åtte år hatt en avtale med Helse Bergen. Kontrakten har aldri vært lagt ut på anbud. Det er i strid med regelverket. Nå blir den sagt opp.

Sykehusets lokaler

Det er staten som betaler for de fleste operasjonene over helsebudsjettet. I år har Voss sjukehus budsjettert med et overskudd på tre millioner kroner for snorkeklinikken.

Siden 2002 har klinikken holdt til i det nedlagte internatet til Rogne videregående skole. Lokalene leier Helse Bergen fra Hordaland fylkeskommune. Helse Bergen har blant annet ansvar for å administrere klinikken, ordne ventelister og sørge for renhold.

Magne Tvinnereim og hans ansatte har ansvar for behandlingen og medisinsk utstyr som trengs til behandlingen.

fakta/Eurosleep

Magne Tvinnereim og hans familie eier og driver fire Eurosleep selskaper rundt om i landet.

I de «gode tidene» i 2003 hadde selskapene Eurosleep Norge, Eurosleep Vest og Eurosleep Øst et samlet driftsoverskudd på 22,3 millioner kroner.

Tvinnereim familien kunne dette året ta ut et skattefritt utbytte på 13,3 millioner kroner.

Les også: Tjente fett, slapp anbud

GOD BUTIKK NEDLEGGES: Snorkeoperasjoner er blitt en gullgruve for privatklinikken Eurosleep på Voss. Mer enn 10 000 pasienter har fått behandling her, men nå blir den lagt ned.