Posten har fått ja fra regjeringen til å omgjøre ytterligere 124 av dagens postkontorer til Post i Butikk. Dermed blir det igjen i hele Norge 179 vanlige postkontorer.

For øvrig blir det 1.280 Post i Butikk-steder og 24 bedriftssentre.

Omstillingen vil ta tre år

De ansattes organisasjon Postkom, Norsk Post— og Kommunikasjonsforbund, har vært involvert i arbeidet som ble presentert i stortingsmeldingen fredag.

– Vi har fått tre år på omstillingen. Først når samtlige ansatte ved postkontoret har fått et akseptabelt tilbud om arbeid, så kan postkontoret legges ned. Det skal ikke skje geografisk, sånn som man gjorde i forrige runde, sier forbundsleder Odd Christian Øverland i Postkom, til NTB.

650 må ha ny jobb

650 ansatte i Posten må finne seg noe annet å gjøre. Posten lover å bistå med omskolering og hjelp til å finne ny jobb.

– Det har vært tungt. Mange av de berørte har allerede vært gjennom flere runder med nedleggelse, nedbemanning og tøff omstilling tidligere, sier forbundsleder Øverland.

De som mister jobben har fått tre år på å finne seg ny jobb, i tillegg er det gjort avtale om at ledige jobber i posten skal tilbys de overtallige først. Arbeids- og velferdsetaten Nav er også trukket inn i omstillingsarbeidet.

Brød og brev

Posten mener kundene liker ordningen med å hente pakker på samme sted som man kjøper brød og melk.

– Kundemålinger viser at postkundene er svært godt fornøyd med Post i Butikk-tilbudet. Vi er derfor glade for at regjeringen støtter en fortsatt modernisering, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge i en pressemelding.

Posten vil nå inngå forhandlinger med lokalt næringsdrivende for å sikre posttilbud over hele landet. Mejdell mener omleggingen kan føre til en økning i antall poststeder.

Tor Høvik