Da bergenseren Anne-Grete Strøm-Erichsen var forsvarsminister, gikk Forsvarsdepartementet inn for å flytte Sjøforsvarets rekruttskole fra Madla i Stavanger til Haakonsvern. Nå er vedtaket omgjort.

Forsvarsminister Grete Faremo (Ap) bekrefter overfor NRK at det to år gamle flyttevedtaket blir gjort om. Årsakene som oppgis er høye flyttekostnader, større behov for rekrutter og Natos behov for å beholde leiren utenfor Stavanger.

De siste årene har det blitt investert store summer på Madla, mens en flytting til Bergen ville innebære at det måtte bygges et helt nytt anlegg der. Dette viste seg å bli dyrere en først antatt.

— En forsvarlig ressursutnytting vil alltid være viktig for forsvaret. Med de frigjorte investeringsmidlene vil vi også kunne prioritere andre viktige formål, sier forsvarsministeren.

Luftforsvarets rekrutter utdannes også på Madla, men skal etter planen flytte til Kjevik utenfor Kristiansand. Om de også får bli i Rogaland, er ikke avgjort.

Den beslutningen vil ikke bli tatt før neste år, sier Faremo.

ENDRET: Anne-Grete Strøm-Erichsen gikk som forsvarsminister inn for Bergen som plassen for Sjøforsvarets rekruttskole.