• Se pressekonferansene direkte her kl. 12.45 og 13.30. Mandag legger Etterretningstjenesten, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) frem en felles vurdering av trusselbildet i Norge

Det er første gang de tre sikkerhetstjenestene sammen legger frem dette, noe justisminister Grete Faremo (Ap) har ønsket lenge.

Allerede i januar bekreftet Justisdepartementet at Faremo ønsker en årlig felles, overordnet og åpen risiko— og trusselvurdering for det norske samfunnet.

«Med en felles trusselvurdering får både Regjeringen og offentligheten et tydeligere bilde av de trusler som eksisterer», skrev Justisdepartementet til Aftenposten i en e-post.

Trusselvurdering fra PST

Justisministeren vil legge frem vurderingen sammen med forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (AP) og PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland.

PST vil etterpå ha en egen pressekonferanse hvor de presenterer sin åpne trusselvurdering for 2013.

Det er ventet at det blir mye fokus på radikal islamisme i Norge og nordmenn som reiser til utlandet for å delta i væpnede kamper og få trening som kan brukes til å utføre angrep i Norge.

I desember i fjor avslørte Aftenposten at norske myndigheter satt på fersk etterretningsinformasjon om at en navngitt norsk radikal islamist i november skal ha deltatt i angrep i Afghanistan rettet mot de internasjonale ISAF-styrkene.

Norsk islamist i kamp

Generalløytnant Kjell Grandhagen, sjefen for Etterretningstjenesten i Forsvaret, bekreftet dette overfor Aftenposten.

— Etterretningstjenesten kan bekrefte at den gjennom en periode på flere år har fulgt med på nordmenn som reiser til Afghanistan og Pakistan for deltagelse i væpnet kamp eller terrorrelatert trening. Det dreier seg om noen meget få tilfeller. I et par saker knyttes nordmenn direkte til gjennomføring av eller forsøk på væpnede angrep mot afghanske myndigheter og/eller de internasjonale ISAF-styrkene, der også norske soldater er med, sier Grandhagen.

Av hensyn til vern av kilder og metoder ønsker E-tjenesten ikke å være mer konkrete på hvem angrepene har vært rettet mot. De vil heller ikke kommentere når eller hvor i Afghanistan angrepene eller forsøkene på angrep skal ha funnet sted.