I går kveld ble 22. juli-kommisjonens intervjuer av flere ministre og politiske ledere frigitt av Kulturdepartementet.

Dokumentene avslører at fornyingsministrene Heidi Grande Røys og Rigmor Aaserud fremstår som uenige med Statsministerens kontor om hvem som hadde det formelle ansvaret for regjeringens sikkerhetsprosjekt og stengningen av Grubbegata.

— Hovedinntrykket er at det har vært veldig uavklarte ansvarsforhold i regjeringen. Hvem som har hatt ansvaret for viktige oppgaver, har vært uklart helt opp til regjeringsledelsen, sier KrF-leder Knut Arild Hareide, som også er leder for Stortingets 22. juli-komité.

Han mener de offentliggjorte intervjureferatene også viser at samarbeidet på tvers av departementente nærmest er ikke-eksisterende.

— Dette er noe regjeringen har satset på, men noe de helt tydelig ikke har lyktes med å forbedre, sier Hareide.

- Statsministeren eide prosjektet

Slik svarer Røys, statsråd mellom 2005 og 2009 på spørsmålet om hvem som var formelt ansvarlig: Statsministerens kontor (SMK), Justisdepartementet (JD) eller Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD):

«På spørsmål om SMKs rolle i prosjektet, svarer Grande Røys at hennes inntrykk var at SMK eide sikkerhetsprosjektet, ettersom man har rapportert dit og SMK innkalte til møter. Hun kan ikke svare på om det var SMK eller JD som hadde ansvar for å følge opp FAD, men at hun hadde inntrykk av at SMK var på ballen.»

«Tydelig plassert»

Men statsråd hos statsministeren, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen svarer annerledes:

«Schjøtt-Pedersen understreker at det var FAD som hadde det politiske ansvaret for denne delen av sikkerhetsprosjektet».

Han sier også at «ansvaret var tydelig plassert hos FAD, og at dette også innebærer å inneha rett kompetanse til å utføre oppgaven».

Rigmor Aaserud etterfulgte Røys som fornyingsminister i 2009. I 22. juli-kommisjonens intervju med henne, svarer hun at hennes arbeid med sikkerhetsprosjektet «var veldig perifert».

Aaserud dvelte ikke

«På spørsmål om Aasrud noen gang tenkte på hva som var FADs rolle i forhold til gjennomføringen, svarte hun at det som har stått i hennes notater til budsjettkonferansen osv, er ordlyd som at «FAD har påtatt seg ansvaret med å gjennomføre et sikkerhetsprosjekt». Hun dvelte ikke mye ved ordlyden da.»

Aaserud la i intervjuet mye av ansvaret på sitt eget embetsverk, og at hun var «svært lite borti det» før terrorangrepet var et faktum.

«Som statsråd må du forvente at du blir orientert om det som er viktig å bli orientert om,» svarer hun.

ANSVARLIG: Rigmor Aasrud fikk kjennskap til at hun hadde ansvaret for sikringen av Regjeringskvartalet først etter 22.juli.
Dag W. Grundseth