Per Farstad var bergingsleder i Ålesundsfirmaet Ødegaard Berging AS som like etter havariet i 1994 fikk i oppdrag å fjerne den utrangerte sovjetiske krysseren fra fjæresteinene i Hasvik. Farstad var i full gang med det forberedende arbeidet sommeren etter, da miljøvernministeren ga stoppordre.

Les også: 2300 vrak ikke sjekket

Farstad er i dag pensjonist, men er stadig like opprørt over det som skjedde. Han nøler ikke med å plassere skyld og ansvar for at lokalbefolkningen på Sørøya i Finnmark må leve med dette rustne stålmonsteret så å si like utenfor stuedøren.

— Som miljøvernminister gjorde Berntsen det klart at samfunnet var best tjent med at båten ble liggende der den var, fordi den ikke representerte noe miljøproblem. Jeg snakket med ham i telefonen flere ganger, sier Per Farstad som for øvrig også hadde ansvaret for å heve og slepe KNM «Oslo» til land, etter at marinefartøyet forliste ved Marsteinen fyr i januar 1994.

Ut på dypt vann

— Hadde Berntsen som statsråd forlangt vraket fjernet, ville ikke forsikringsselskapet hatt noe valg. Men da han tok det standpunktet han gjorde, ville ikke selskapet - som var tysk - betale. Dermed var det bare å avslutte arbeidet, sier den tidligere bergingssjefen.

Han hadde på det tidspunktet førti mann i arbeid. Skroget var langt på vei tettet og båten var kommet på rett kjøl. Målet var å slepe den ut på dypt vann og senke den der. Noe annet var ikke realistisk. Bergingsselskapet sto igjen med over to millioner kroner i direkte tap, forteller han.

Berntsen stolte på SFT

Når BT konfronterer Thorbjørn Berntsen med beskyldningene fra Farstad, svarer han slik:

— Jeg kan ikke akkurat huske at jeg snakket med ham. Derimot kan jeg ha brukt formuleringen «visuell forurensing» som begrunnelse for mitt standpunkt. Men jeg baserte meg selvsagt på de vurderinger Statens forurensingstilsyn (SFT) gjorde. Det var min faginstans. Og SFT så ikke noen forurensningsfare ved at vraket ble liggende.

— Dro du selv til Hasvik for å se på den «visuelle forurensingen»?

— Nei, jeg gjorde ikke det. Men jeg er ikke i tvil om at det er et forferdelig syn, svarer Berntsen.

- Vil koste milliarder

Per Farstad mener at det så mange år etter tragedien er urealistisk å tenke på å fjerne «Murmansk». Vekten av stål er over 13.000 tonn, og store deler av skipet er 10-12 cm tykt panserstål. Derfor er det vanskelig å partere kolossen bit for bit. Det var heller aldri aktuelt da han selv skulle fjerne vraket. Sleping og senking var eneste alternativet.

— Å gå i gang med opphogging vil koste milliarder av kroner. Hvis Thorbjørn Berntsen hadde gitt grønt lys til oss, ville prisen bare blitt 10-15 mill. kroner, sier Farstad.

— Det var en vanvittig avgjørelse han tok, og jeg synes inderlig synd på lokalbefolkningen. Men hvem bryr seg vel om en liten bygd i Finnmark, resonnerer han.

Frykten for forurensing og utslipp av giftstoffer ser han derimot som storm i et vannglass. Farstad har ingen tro på at det finnes slike stoffer om bord.

GUNNAR SÆTRA
Andersen, Ståle