NRK Fakta ønsket å feste til filmen hvordan politiet arbeider med psykiatriske pasienter. Ifølge Tidsskrift for den norske lægeforening hadde NRK Fakta fått i stand en avtale med politiet i Bergen om at en fotograf skulle få være med politiet når de rykket ut til situasjoner hvor det var grunn til å tro at det var psykisk syke involvert.

Informert i e-post

NRK hadde i utgangspunktet tenkt å følge pasientene inn på Bergen Legevakt. Legevakten ble orientert om prosjektet i en e-post, som er delvis gjengitt i Legetidsskriftet, hvor det blant annet heter:

«Ettersom politiets rutiner i slike saker ofte innebærer at pasientene fremstilles for Bergen legevakt, ønsker vi med dette å informere Legevakten på forhånd, slik at de vakthavende til enhver tid vet at en NRK-fotograf følger politiet».

På legevakten stengte man imidlertid dørene for NRKs fotografer.

— Vi vil skjerme pasientene, derfor sa vi nei med en gang, forklarer legevaktsjef Frank Leo van Betten til Bergens Tidende. - Det er jo en gruppe med høy selvmordsrisiko.

- Merkelig av NRK

Bergen legevakt og van Betten avviste derfor NRKs fremstøt. Forsikringer om at alle som ble filmet skulle informeres og at ingen ting skulle filmes eller brukes uten samtykke, hjelper ikke.

— I det øyeblikket disse pasientene kommer til legevakten er de syke, psykisk syke. Det kan ikke være snakk om informert samtykke i en slik situasjon, mener van Betten.

Han peker på at NRK møtte klare begrensinger på Haukeland Universitetssykehus da de laget dokumentarserien "Hospitalet":

— Både akuttmottaket og psykiatrisk avdeling var unntatt den gang. Derfor synes jeg at det var merkelig at NRK ville forsøke seg på disse pasientene.

På planleggingsstadiet

— Jeg vil helst ikke snakke om dette nå. Vi er fortsatt på planleggingsstadiet, og siden vi er midt i prosessen er det vanskelig å gå i detaljer, sier journalist i NRK Fakta, Astri Thunold i en kommentar til BT.

HIT, MEN IKKE LENGER: NRKs fotografer kommer ikke forbi dørene på Bergen Legevakt, selv i følge med politiet. <br/> ARKIVFOTO: TOR HØVIK
TOR HØVIK