– Vi har regnet ut at det allerede i 2004 vil mangle minst 100 turnusplasser. De som ikke får, må vente til det blir ledige plasser. Etter hvert får vi en kø av turnuskandidater. I 2005 vil 200 studenter være uten tilbud om turnusplass, sier president i Legeforeningen Hans Petter Aarseth til Aftenposten. Kan ha blitt lurt Han mener mange studenter er blitt lurt til å ta en kostbar utdannelse i utlandet, uten å vite at de risikerer ikke å få turnusplass når de kommer hjem.I skoleåret 2000-2001 var det rundt 1.000 norske studenter i Polen og Ungarn. De fleste av dem studerer medisin.Helsepersonell med utdanning fra utlandet må ha autorisasjon før de får jobbe i Norge. Er man utdannet i land utenfor EØS-området, må man ta kurs og avlegge prøver for å bli godkjent. Leger må gjennomføre en turnusperiode på 18 måneder for å få autorisasjon til å praktisere i Norge.Kjell Røynesdal, direktør i helseavdelingen i Sosialdepartementet, bekrefter at det vil være større behov for turnusplasser i Norge om få år. Det vil ifølge departementet være 800 søkere til turnusplassene om tre-fire år, mens det bare er 650 i dag.Departementet vil imidlertid ta tak i problemet.— Vi har regnet ut at det vil være mulig å øke turnusplassene til 750 om tre-fire år, sier Røynesdal til Aftenposten.