• Dette er rein manipulasjon og en grov oppkonstruksjon, sier lege og professor Jan Helge Solbakk om en av annonsene i statens omdiskuterte antirøykekampanje.

Annonsen viser en avkuttet pulsåre hvor fett tyter ut. Solbakk sier til Dagbladet at bildet rett og slett lyver.

— Bildet gir inntrykk av å være en realistisk gjengivelse av hovedpulsåra til en avdød røyker. Men dette er rein manipulasjon og en grov oppkonstruksjon. Det tyter ikke fett ut dersom man klemmer på livpulsåren til en avdød røyker, sier Solbakk, som er utdannet lege og teolog, i tillegg til å ha doktorgrad i filosofi.

Også hjertekirurg Mons Lie, som er senterdirektør for hjerte- og lungesenteret ved Ullevål universitetssykehus, mener annonsen fordreier virkeligheten.

— Røykere får forkalkinger i åreveggene, både på store og små blodårer. Men det er ikke slik at det tyter ut fett fra hovedpulsåren til en røyker. Slik er det bare ikke, sier Lie.

Både Lie og Solbakk støtter imidlertid selve kampanjen, men mener opplysningene må være sanne.

— Jeg har ingen ting imot at det brukes sterke virkemidler, men blir meget betenkt når det brukes konstruerte virkemidler som ikke samsvarer med virkeligheten. Dette er etisk uforsvarlig, sier Solbakk.

Sosial- og helsedepartementet mener på sin side at bildet viser hvordan en pulsåre kan se ut.

— Filmene er laget i samråd med hjertemedisinsk og patologisk ekspertise. De viser eksempler på hvordan tobakksskader kan framstå, men skadevirkningene vil selvfølgelig variere, forklarer divisjonsdirektør Bjørn Guldvog. (NTB)

Sterke virkemidler brukes i kampanjen.