Skjelvetokter, pustevansker og hjertebank. Abstinensen river i de nyfødte kroppene fordi deres mødre gikk på metadon.

Mellom 60 og 90 prosent av metadonbrukeres barn får en uhyrlig start på livet. I opp til seks måneder herjes de lille barnekroppene av til dels kraftige abstinenser som uten legebehandling kan være livstruende.

De nyfødte må behandles med det sterke narkotiske stoffet morfin for å venne seg til et liv uten metadon.

Lov gir adgang til tvang

Når tunge rusmisbrukere blir gravide, står legene overfor tre muligheter. Noen få klarer å gjennomføre en frivillig avrusing. De fleste blir satt på metadon. Siste utvei er avrusing under tvang, et tiltak som ble tillatt ved lov i 1996, men som svært sjelden tas i bruk. I 1999 ble bare syv gravide rusmisbrukere tvangsinnlagt i Norge.

— Det er altfor lite. Tvangsavvenning burde vært brukt i langt større grad i stedet for metadonbehandling. Loven må for ungenes del brukes i langt større grad enn det som har vært gjort hittil, mener overlege Rolf Lindemann.

Han er spesialist i nyfødtmedisin og ansvarlig for barn som fødes med rusproblemer på Ullevål sykehus.

- Barnets beste viktigst

Lindemann ser ofte nyfødte med abstinenssymptomer som man normalt forbinder med durkdrevne narkomane.

— Årsaken er at deres mødre har brukt metadon under svangerskapet. Dermed blir ungene gjort avhengige av metadon mens de ennå ligger i mors liv, sier Lindemann.

Seksjonsoverlege Hallvard Reigstad ved Barneklinikken i Bergen er enig med Lindemann om at avrusing ved tvang er en bedre løsning enn metadon.

— Det blir et spørsmål om foreldrenes interesser skal veie tyngre enn barnets beste. Jeg synes vi skylder barna å ikke eksponere dem for vanedannende stoffer. Derfor burde avrusing med tvang vært brukt mer, mener Reigstad.

20 metadonbarn hittil

Både Lindemann og Reigstad presiserer at metadonbehandling er langt å foretrekke fremfor ukontrollert heroinbruk.

Ifølge tall fra Metadonsenteret i Oslo, er det født rundt 20 barn av metadonbrukere i Norge de siste seks årene. Ti av dem er født i Oslo, mens seks eller syv skal være født på Vestlandet. Foreløpig har forskningen ikke klart å bringe på det rene nøyaktig hvilke senvirkninger metadonabstinensene kan gi.

Fakta /Metadon

  • Metadon er et kunstig stoff som virker i stedet for opiater (heroin, morfin, opium), og er det medikamentet innen rusavvenning som har vært lengst i bruk i Norge.
  • Stoffet ble oppfunnet av tyske kjemikere under annen verdenskrig pga. mangel på smertestillende midler.
  • Metadon gjenoppretter endorfinbalansen hos heroinmisbrukere.
  • Er vanedannende, men gir ingen rus.
DILEMMA: Leger som behandler nyfødte barn av metadonbrukere, må være forberedt på sterke scener. - Bruk tvangsavrusing av gravide, slik at barna slipper å få abstinenser, sier overlege Hallvard Reigstad ved Barneklinikken.
Foto: Jan M. Lillebø