Etter to dager med forhandlinger ble det natt til onsdag enighet i årets lønnsoppgjør for spesialister og turnusleger.

Avtalen mellom Legeforeningen og arbeidsgiverforeningen Spekter Helse sikrer turnusleger et lønnstillegg på 20.000 kroner, og leger i spesialisering et tillegg på 26.000 kroner.

For overlegene starter nå lønnsoppgjøret lokalt i de enkelte helseforetakene.

— Jeg er svært fornøyd med at vi har kommet til enighet, sier viseadministrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter til NTB.

Hun sier tonen var konstruktiv og god under forhandlingene.