— Vi er redd sparetiltakene ikke virker som de skal, sier hovedtillitsvalgt blant overlegene, Kjell Vikenes.

— Målet er at alle som behøver nødvendig helsehjelp skal skånes. Men ventetiden for mange av våre pasienter blir lengre. Vi er redd at mange skal lide unødig i ventetiden, sier han.

Han peker også at innstrammingene kommer til å føre til at fagmiljøene bygges ned slik at både sykehuset og det medisinske forskningsmiljøet mister verdifull spisskompetanse.

— Det beklager vi, sier Legeforeningens fremste talsmann i Helse Bergen.

Vikenes understreker at legene er innstilt på dialog for å nå så langt som mulig med sparetiltakene.

— Å budsjettere med underskudd som vi må dra med oss i kommende år vil være enda verre, sier Vikenes.

Han mener det er beklagelig at helseministeren ikke er villig til å bevilge tilstrekkelig med penger til helsesektoren.