Innen utgangen av 2011 skal alle leger etter planen sende resepten elektronisk til en database, en såkalt reseptbank, i stedet for å skrive ut en papirresept til pasienten, opplyser Helse— og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

Når pasienten henvender seg i et hvilket som helst apotek, skal farmasøyten kunne hente resepten i reseptbanken og levere ut legemiddelet på grunnlag av den. Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad (Ap) skrev tirsdag under på en samarbeidsavtalene med aktørene som har fått ansvaret for å innføre ordningen i Norge.

– Elektroniske resepter er et svært viktig tiltak for å modernisere forvaltningen av legemidler, sier Brustad. Hun går inn for at et pilotprosjekt kan starte i 2008.

Positive konsekvenser av eResept-ordningen vil være at pasienter som glemmer resepten likevel kan få medisiner. Dessuten blir sjansen for at det er de riktige medisinene som gis ut større, heter det i pressemeldingen.

Departementet håper også på at de ansatte på apotekene vil få gjort arbeidet sitt mer effektivt, da de ikke lenger trenger å registrere reseptinformasjonen selv.