Initiativtaker og leder Bettina Husebø ble omfavnet og gratulert av både ordfører, byråd, statssekretær og flere hundre tilhørere andre gjester under åpningen i Studentsenteret fredag ettermiddag. Men i tillegg til å hylle henne, var mantraet til innlederne at legene nå må bli interessert i eldremedisin.

— Legene må tyngre inn på sykehjemmet. Vi må slutte å snakke ned denne sektoren. Legene må høre om kreativiteten innen fagfeltet, slik at de får lyst til å jobbe med dette, sa statssekretær Kjell Erik Øie i Helse- og omsorgsdepartementet.

— Vi har slitt med å få legene interessert i dette, la han til.

Optimistisk Drevland

— Fastlegene må komme mer på banen og inn på sykehjemmene. Vi må gjøre det mer prestisjefylt å jobbe med eldremedisin, og da vil også studentene komme etter, sa dekan Nina Langeland med Det medisinsk-odontologiske fakultet.

Ordfører Trude Drevland var også til stede og etterlyste flere interesserte leger, også i forbindelse med medisinerstudiet:

— Det er på tide at vi får leger i turnustjeneste ut i institusjonene våre. Dette nye senteret gir motivasjon og optimisme for fremtiden, sa Drevland.

Senteret er blitt til med økonomisk støtte fra GC Rieber-fondene. Christian Rieber uttrykte håp om at mer forskning og kunnskap om eldremedisin vil redusere feilbehandling og feilmedisinering.

— Selv om vi har et av verdens beste helsevesen, er det alltid muligheter for forbedringer. Dersom vi klarer å redusere feilmedisineringen, vil et av våre mål bli nådd, sa Rieber.

Forsker for 40 mill.

Det er store utgifter knyttet til eldreomsorg. Hele 85 milliarder kroner forbrukes årlig nasjonalt på hjemmetjenester og sykehjem. Men det forskes for kun 40 millioner kroner i året, ifølge statssekretær Kjell Erik Øie.

— Vi er nødt til å finne ut mer om hva som virker, og hvorfor det virker. Altfor mange er feilmedisinert og overmedisinert. Mange får en medisin når de er 75 år, og så bare fortsetter de å ta den uten at noen gjennomgår bruken jevnlig, sa Øie.